Årsmöte 2013 med dragspelsmusik

Vid gårdagen årsmöte valdes Anita Lundin, tidigare vice ordförande, till ordförande på ett år efter Bror-Erik Lundin som avgick i samband med årsmötet.

Nyinvalda till styrelsen blev Ulf Holmqvist (ny vice ordförande) och Björn Sahlin som ersätter Trygve Bringhammar som lämnade styrelsen i höstas. Kristina Söderlind Penton och Gunnel Jidåker omvaldes på två år. Övriga i styrelsen har ett år kvar av mandattiden.

Barbro Henriksson ersätts i valkommittén av Solveig Dansson. Föreningens båda revisorer omvaldes på ett år vardera.

Medlemsavgiften beslutades även under 2014 vara 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för makar/sammanboende.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna övertogs podiet av Uppsala dragspelsklubb Uppdraget som bjöd på många fina Evert Taube-låtar. Med hjälp av utdelade texter sjöng publiken med i allsång. En riktigt härlig stund som avslutades med kaffe och tårta.

Många dragspel men även fiol, nyckelharpa, gitarr och bas ingår i Uppdraget.
Dragspelsmusiken var ett mycket uppskattat inslag i årsmötet.
Barbro Henriksson och Bror-Erik Lundin avtackades med blommor. Trygve Bringhammar var inte närvarande men avtackas senare.

Text och bild: Ulla Englund, telefon 0730-38 91 77