Hem » Bisvärmen ute på glädjeframträdande

Bisvärmen ute på glädjeframträdande

En fredag i maj var vi i sånggruppen Bisvärmen till träffpunkten Orstenen vid Västertorg för ett vårframträdande. Vi underhöll ett femtiotal boende och besökande med vårpotpurri, några skämtsamma visor och schlager. Vi avslutade sedan med gemensam allsång.

Besökarna visade mycket stor uppskattning för vårt framträdande och de hälsade oss välkomna tillbaka.

Under våren har vi fått tillskott i gruppen, i form av några sjungande herrar och komp på både piano och ukulele.

Vi sångare i Bisvärmen känner stor glädje i och uppskattning för vår sång och kommer fortsätta träffas och sjunga vidare under hösten.

Text Ulla Blomstedt | Foto Onny Brask