Gåvor till välgörande ändamål

I de fall vi ordnar föreläsningar och föredragshållaren inte tar ut ett arvode kommer vi i fortsättningen att kunna sätta in en eventuell nettovinst till en fond för ett välgörande ändamål. Fonden bestäms i samråd med föredragshållaren.

Under hösten hade vi glädjen att ha Ulla Birgegård på två fullsatta föredrag ”Ryssland, vårt främmande grannland”. Överskottet 900:- sattes in på fond avseende UNHCR, enligt Ulla Birgegårds önskemål.

Varmt tack till Ulla Birgegård för hennes intressanta föredrag och stora generositet.

Text Margareta Engvall

Gott Nytt År – 2017

Sedan den sista december 2016 består föreningen av 1.624 medlemmar.

Innan vårprogrammet skickas ut återstår några programpunkter från höstprogrammet:

Tisdag 10/1: Ta hand om dina fötter
Torsdag 12/1: Caféträff
Tisdag 17/1: Vart går Ryssland under Putin?
Torsdag 19/1 Temacafé – Djurens Vänner 
Fredag 20/1: Ryssland/Putin (extradag!)

Vårens upptaktsmöte äger rum måndagen den 23 januari.

Söndag 8/1: Heby Met-förställningen Nabucco är inställd.

Text Ulla Englund