Hem » Gåvor till välgörande ändamål

Gåvor till välgörande ändamål

I de fall vi ordnar föreläsningar och föredragshållaren inte tar ut ett arvode kommer vi i fortsättningen att kunna sätta in en eventuell nettovinst till en fond för ett välgörande ändamål. Fonden bestäms i samråd med föredragshållaren.

Under hösten hade vi glädjen att ha Ulla Birgegård på två fullsatta föredrag ”Ryssland, vårt främmande grannland”. Överskottet 900:- sattes in på fond avseende UNHCR, enligt Ulla Birgegårds önskemål.

Varmt tack till Ulla Birgegård för hennes intressanta föredrag och stora generositet.

Text Margareta Engvall