Långfärdskridskoåkare, se hit!

I vår stora förening måste vi vara många som njuter av detta härliga vinterväder med fina möjligheter till långfärdsskridskoåkning.

Låt oss bilda en grupp (i likhet med vandrings- och promenad-grupperna) för att skrinna tillsammans. Vi har mycket att vinna på det: vi slipper åka ensamma, vi samåker i bil till olika isar – och det är ju så mycket roligare att åka i grupp.

Låt oss starta detta snarast. Vem vet hur länge isarna ligger i år?

Kontakta Gunilla Eklöv om du är intresserad.

Jubileumsdagen den 20 april – så gott som fullbokat

Många vill komma och fira Aktiva Seniorers 10-årsjubileum. Det är glädjande. Anmälningstiden har ännu inte gått ut, men vi har redan fullt tll de flesta aktiviteter. Föreläsningarna med Merete Mazzarella är fulltecknade med väntelista, likaså föreläsningarna på eftermiddagen med Pär Holmgren.

Det finns fortfarande några platser kvar till förmiddagens whiskyprovning.

Alla som anmält sig, men inte fått plats, förs upp på en väntelista. Ni kommer att få personligt meddelande om detta. Eftersom det är en sådan efterfrågan ber vi er vänligt, men enträget, att anmäla förhinder snarast. Då kan någon från väntelistan komma med.

Håll ett öga här på hemsidan om mer information om jubileet.

Jubileumskommittén

Text: Kristina Söderlind Penton

Ska vi ha spårtaxi i Uppsala?

Förarlösa spårbilar, så kallad spårtaxi, är det något för oss i Uppsala? En del politiker tycker det, vad tycker du?

Onsdagen den 13 februari berättar konstruktionschef Svante Lennartsson för oss Aktiva Seniorer om pågående spårtaxiprojekt i Sverige och andra länder.

Boka plats medan det finns!

Kontaktperson: Bengt Karlsson

Högst upp i Block 5 – ett studiebesök

Trettiotvå FAS-medlemmar har i två omgångar deltagit i studiebesök på Vattenfalls anläggningar i Boländerna. Det första studiebesöket, den 15 januari, fylldes mangrant trots snöstormen.

Vädret var på vår sida när det var dags för reprisen, den 23 januari, men däremot varnades vi från att använda hissen (hissfel) på avfallsförbränningsanläggningen, Block 5. Så vi gick alla trapporna upp till sjätte våningen. Och ner igen. Trots ett par dåliga ryggar. Vi Seniorer ger oss inte!

Studiebesöket inleddes med ett halvtimmeslångt föredrag om bland annat Vattenfall Värmes produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och ånga, bränslemixen och prisläge medan vi fikade. Vi fick även se en liten film om ”hållbara städer”.
På väg mot kraftvärmeverket stannade vi i solskenet för att höra lite fakta om torven som levereras och förvaras i containrar.
I vackert gula besökshjälmar var vi redo för rundvandringen tillsammans med vår guide Sonia Ericsson i sin vita hjälm.
Det är en storslagen utsikt över industriområdet, slottet och resten av Uppsala västerut.

Innan vi vände neråt igen fick vi från manövreringsrummet se hur ugnen ”matades” med avfall med hjälp av en stor gripklo.

Text och foto: Ulla Englund, f.d. Vattenfallanställd

Vårens upptaktsmöte


Nära 70 medlemmar kom till Hamnesplanaden 1 i början av veckan för att lyssna till presentationen av vårt vårprogram. En viktig programpunkt under våren är ju 10-årsjubiléet den 20 april, som många redan har anmält sig till.

Platserna till våra IT-utbildningar börjar bli fullbesatta liksom vissa av de programpunkter som det var möjligt att anmäla sig till direkt när programmet sändes ut. Men snart, från den 1 februari, går det att anmäla sig till föredrag och andra program som äger rum i april.

Tre fina chokladaskar lottades ut bland deltagarna via ett nytt förfarande (se bild) och som vanligt vankades det kaffe och kaka, denna gång härlig rulltårta, innan mötet avslutades.

Ordförande Bror-Erik hälsade välkommen och höll ihop upptaktsmötet.
En av deltagarna fick agera blindbock och på närvarolistorna peka ut chokladask-vinnarna – med viss assistans av Bror-Erik.
Ulla hjälpte till med att servera kaffet för att minska köbildningen.

Kristina hade ordnat med kaffe- och rulltårteanskaffningen.

Text: Ulla Englund
Foto: Sven-Gunnar Ericson

Välbesökt föredrag om Östra Uppsala

När Gunnar Lund berättade om och visade bilder från sin uppväxt i Petterslund på 40- och 50-talet var 70-salen på Storgatan i det närmaste knökfull. Många av åhörare var också uppvuxna där och då och kunde bidra med minnesbilder.

Gunnar Lund berättade dråpligt om bland annat striden om sista april-kasarna. De bevakades natten innan Valborgsafton av fäder som låg i kasen för att förhindra att grabbar från andra stadsdelar i närheten skull tända på i förväg. Medan sönerna tände på andra kasar i närheten.

Han berättade om den nya stadsdelen Sala Backe som kallades ”pölsastaden” – för att hyrorna var så höga att man bara hade råd att äta pölsa. När idrottsplatsen Österängen stod klar, och påstods ligga i Sala Backe, fick den självklart namnet Pölsaarenan i folkmun.

Ungar kunde sommartid bada i det rena(!?) men bruna vattnet i Bäves gropar (antagligen lerkällan till Boivies kakelfabrik), där Almtunaskolan nu ligger.

Fastighetsmäklarnas tilltag att förringa vissa stadsdelar genom att till exempel låta Fålhagen breda ut sig till Vaksalagatan, Luthagen till korsningen Börjegatan/järnvägen, tycker föredragshållaren inte om. Fortsätt att kalla de olika delarna vid sina riktiga namn; Petterslund, Almtuna, Stabby, Eriksdal och så vidare.

Från flera håll fick föredragshållaren rådet att se till att hans (och hans 101-åriga mammas) minnen blev nedtecknade. Det är ett råd som alla kan ta till sig. Passa på medan tid är. Allas hågkomster är viktiga för framtiden.

Bildspelet kan börja.
Föredraget var mycket uppskattat. Skratt, applåder och aktiva åhörare hördes ofta.
Gunnar Lund hade även med sig fotografier som ställdes upp utefter ena väggen.

Foto: Sven-Gunnar Ericson
Text: Ulla Englund