Vårens upptaktsmöte


Nära 70 medlemmar kom till Hamnesplanaden 1 i början av veckan för att lyssna till presentationen av vårt vårprogram. En viktig programpunkt under våren är ju 10-årsjubiléet den 20 april, som många redan har anmält sig till.

Platserna till våra IT-utbildningar börjar bli fullbesatta liksom vissa av de programpunkter som det var möjligt att anmäla sig till direkt när programmet sändes ut. Men snart, från den 1 februari, går det att anmäla sig till föredrag och andra program som äger rum i april.

Tre fina chokladaskar lottades ut bland deltagarna via ett nytt förfarande (se bild) och som vanligt vankades det kaffe och kaka, denna gång härlig rulltårta, innan mötet avslutades.

Ordförande Bror-Erik hälsade välkommen och höll ihop upptaktsmötet.
En av deltagarna fick agera blindbock och på närvarolistorna peka ut chokladask-vinnarna – med viss assistans av Bror-Erik.
Ulla hjälpte till med att servera kaffet för att minska köbildningen.

Kristina hade ordnat med kaffe- och rulltårteanskaffningen.

Text: Ulla Englund
Foto: Sven-Gunnar Ericson