”Aldrig mera krig”

Fredens Hus startade 2006 för att bli ett pedagogiskt centrum med utställningar om aktuella teman och pedagogiska övningar med praktiskt innehåll.

Sedan flytten till Slottet 2011 samt byte av namn från Fredsmuseum till Fredens Hus har verksamheten vuxit kraftigt. Cirka 20 000 barn och ungdomar deltar i de drygt 700 klass- och gruppaktiviteter genomförs i hela Sverige varje år.

Om detta och mycket annat berättade projektledare Camilla för oss före eller efter fikastunden under vårt besök på Fredens Hus. Inte bara barn och ungdomar har intresse av Fredens Hus.

fredsprofiler Dag Hammarskjöld Raul Wallenberg
De båda basutställningarna handlar om fredsprofilerna Dag Hammarskjöld respektive Raul Wallenberg. Här granskar två av våra medlemmar en monter med Hammarskjöldmaterial. 
fredstenar
Stenhuggare Kristian Lund har startat ett fredsprojekt där han graverar in orden ”Aldrig mera krig” på runda stenar. En sten för varje språk, för att nå så många som möjligt. Hittills har han gjort stenar på 70-75 olika språk. Stenarna finns för närvarande på Fredens Hus

Text: Ulla Englund | Foto: Ann-Britt Torsek