Villa Akleja och J.A.G. Ackes värld

På trånga gator bland Vaxholms villor krånglade sig vår chaufför Peter elegant fram till målet, Villa Akleja, där konsthandlare Claes Moser och hustrun Susanna Evers deltidsbor sedan ett par år.

Väl framme fick vi höra en otvungen berättelse om huset och dess ägare, byggt 1901 som och hem och ateljé av paret Acke och hans fru Eja. Villa Akleja blev samlingspunkt för den tidens kulturpersonligheter, som Zorn, Engström och Prins Eugen. Numera rymmer huset, bland så mycket annat, kanske världens största samling av konstnären Marie Kröyer.

Bland alla konstverken serverades vi därefter vitt vin och en underbar laxsandwich innan vi vände hemåt igen.

Foto: A-B Torsek.

Namnet ”Akleja” är inte bara namnet för blomma utan även en ordlek mellan ”Acke” och hustruns förnamn ”Eja”, som Eva Acke också kallades.

Foto: S Tideman.

I väntan på konstexperten Claes Moser fångade hans hustru Susanna Evers vår uppmärksamhet.

Foto: S Tideman

Antikrundans konstexpert Claes Moser berättade underhållande om konstnären och konstsamlaren Johan Axel Gustaf Acke och hans värld.

Foto: S Tideman.

I mitten hänger tavlan ”Fausto som pirat” som Claes Moser köpte för sitt första studielån – utan att veta att konstnären var Acke.

Konstverk på konstverk. Foto: S Tideman.
Foto: S Tideman.

Paret Ackes goda vän Anna Lenah Elgström, författare och kvinnosakskvinna: en skiss samt slutversionen.

Exteriör. Foto: U Englund.

Text Ulla Englund | Foto Sven Tideman, Ann-Britt Torsek, Ulla Englund