Våryra med yrsnö

Den 9 maj samlades föreningens medarbetare på Missionskyrkan för en årlig träff. Dagen bjöd på snabba solglimtar varvade med snöyra med flingor värdiga den vackraste julesnö.

Uppslutningen var stor och till förmiddagens kaffe med smörgås hade omkring 45 personer infunnit sig. I sitt välkomstanförande uttryckte Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande, en förhoppning att detta skulle bli en ”uppmuntransdag” med chans att lära känna varandra.

Två medarbetarintervjuer

Innan programmet kom igång pratade jag med Anna Jägestedt Krantz, medlem sedan fyra år och ny medarbetare. Matlagning och boulespel är hennes bidrag till programutbudet. Detta var Annas första träff av det här slaget och hon hoppades på en givande dag. Genom sitt tidigare arbete med barn och nu som volontär i en samtalsgrupp inom Röda Korset är hon väl insatt i samtalets betydelse, ett av dagens teman. På min fråga om hon hade något råd att skicka med till andra som skulle vilja komma igång som medarbetare blev svaret ”Var inte rädd”.

För Per-Eric Johansson, medlem sedan ett par år, var det andra träffen i den här gruppen. Per-Eric är byggkonsult i botten och har frilufts- och sjöliv högt på listan över favoritsysselsättningar. Träslöjd har han gillat sedan skolåldern. Som medlem i föreningen såg han nyttan av att få tillgång till lokal och verktyg för sin hobby. Från början var han själv en av deltagarna men när gruppen blev för stor och behövde dubbleras var han beredd att ta ansvaret för den ena. Per-Erics tips till den som vill starta en grupp eller aktivitet är ”Utgå från en hobby”.

Kommunikation med konstnärliga uttryck

Några timmar under ledning av Pers Karin Skogar tog sin början. Pers Karin, som är diplomerad uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi, driver företag i Uppsala och har – med hennes egna ord – gått från inredning till utredning. I många år arbetade hon med inredning av offentliga miljöer och drev även under en tid den för många så kända butiken Vålamagasinet. För några år sedan slog Pers Karin in på en ny väg och påbörjade den utbildning som ledde till att hon idag arbetar med ledarskapsutbildning och grupper med inriktning på kommunikation med konstnärliga uttryck.

Efter inledning med musik, diktläsning och tystnad genomfördes olika övningar som syftade till att med samtal, lyssnande och betraktande öka sitt självmedvetande och sitt bidrag till utvecklande och växande i grupper.

En god lunch serverades på Hava-restaurangen på Svartbäcksgatan.

Efter återsamling delades vi in i grupper och fick varsin bild att associera till. Tillsammans skulle vi komma på ett antal ord som beskrev vad vi såg och känslor som väcktes. Varje grupp fick sedan gå fram för att presentera sina ord upplästa i poetisk form, något som rönte stor uppskattning och möttes med applåder och skratt. Av detta lärde vi oss att det vi ser ligger i betraktarens öga och hur olika men ändå rätt det är. Alla är vi olika.

En sak till lärde vi oss, vi har fullfjädrade rappare och poeter mitt ibland oss!

Ordförande Britt-Marie Gunnarstedt hälsar närvarande medarbetare välkomna till träffen.
Uttryckande konstterapeut Pers Karin Skogar inleder dagens övningar för ett intresserat auditorium…
… hela salen full.
En av bilderna att associera till. Den mest populära övningen?

Text Lena Svensson | Foto Sven-Gunnar Ericson / Ulla Englund