Det här är den nya styrelsen!

Vid årsmötet i veckan invaldes Lena Svensson, Eva Ulriksson och Torsten Åkesson att arbeta i styrelsen. Lena Svensson har varit adjungerad till styrelsen sedan i höstas.

Samtidigt avgick Ulla Blomstedt och Ulla Englund, efter ett och ett halvt respektive fyra år, ur styrelsen.

Hela styrelsen, från vänster: Ulf Holmqvist, Ruben Jonson (kassör), Torsten Åkesson, Lena Svensson, Eva Ulriksson, Gunnel Jidåker, Anita Lundin (ordförande), Sven-Gunnar Ericson, Margareta Engvall (vice ordförande), Elisabeth Agell (sekreterare).