Populärt föredrag kräver större lokal

Eftersom så många föreningsmedlemmar vill ta del av Christina Jutterströms föredrag den 16 december har vi lyckats byta till lokal i Missonskyrkan, S:t Olofsgatan 40, där cirka 50 % fler får plats.

Har du redan fått en plats men blir förhindrad att nyttja den bör du omgående kontakta Ulf Holmqvist. Det finns nämligen en rejäl kölista.

Kontakt Ulf Holmqvist