Lediga platser till föredrag och annat

Igår träffades nästan 50 medlemmar under ett par mycket trevliga timmar i aktiviteten Oktoberpuben, anordnad av Jan-Åke, en av föreningens programmakare, tillika vice ordförande.
Under hösten har andra programmakare anlitat ett antal föredragshållare och företag som ska förnöja och troligen lära oss en hel del. Till dessa aktiviteter finns det finns gott om platser kvar.

Digital vandring längs Sysslomansgatan nu på fredag den 29 oktober kl 10.00-11.00 
Charmant och elegant, torsdag den 4 november kl 14.00-15.30 
Uppsalas sopåkare och latrinhämtare, fredag den 19 november kl 14.00-15.30
Hur gör jag hemmet tryggare, fredag den 3 december kl 14.00

Vi har även anordnat besök på Affärskollektivet Öster om Ån vid två tillfällen, tisdagen den 7 december kl 18.30 respektive onsdagen den 8 december kl 18.30 

Vi vill ju inte riskera att aktiviteterna måste ställas in på grund av dåligt anslutning, eller hur? Anmäl dig idag!

Ulla Englund
programmakare för Aktiva Seniorer Uppsala

(Detta har skickas ut till alla medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala)

Ett föredrag om Framtidsfullmakter

Bankjurist Henrik Eriksson, Handelsbanken berättar för oss om det viktiga ämnet framtidsfullmakter under en timme torsdagen den 23 september i Tovensalen / Missionskyrkan.

Framtidsfullmakt är tänkt att vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare. Syftet är att det ska ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Anmäl dig till föredraget här

Kontakt Margareta Engvall, telefon 0739 30 10 13

Under hösten finns och kommer det att finnas flera föredrag att anmäla sig till; de visas under fliken Anmälan/Program.

Programkommittén förbereder vårprogrammet

För drygt en månad sedan mottog föreningens medlemmar årets höstprogram; om några dagar påbörjas Programkommitténs arbete med vårens program.

Slutprodukten ska förhoppningsvis bli en skön och omväxlande blandning av konstbesök, utflykter, studiebesök, föreläsningar, IT-kurser, motion, teaterföreställningar, konserter och andra nöjen.

Vill du göra en arbetsinsats i någon av de sex programgrupperna? Kontakta gruppansvarig för respektive grupp eller kommitténs ordförande. Kontaktuppgifter framgår här.

Text Ulla Englund

Föredrag inför den stora Flygdagen 25/8

Vi har fått en ny tid i stället för det inställda föredraget den 13 juni. Ny dag och tid är torsdagen den 23 augusti kl 18.00. Platsen är fortfarande Träffpunkt Storgatan 11.

Föredraget handlar om flygvapnets roll under det kalla kriget, tiden därefter, nu och i framtiden. Vår föreläsare – Christer Olofsson, överste och tidigare garnisonschef – kommer också att tipsa oss om hur vi ska disponera vår närvaro vid själva uppvisningarna.

Priset för föredraget är 20 kr och betalas på plats.

Skynda att boka plats!

Kontakt: Bengt Karlsson

Föredraget ”En resa till hunger och skräck”

Har du anmält dig till föredraget ”En resa till hunger och skräck” men saknar bekräftelse så beror det troligen på att Margareta Engvalls e-postadress ska vara annamengv@gmail.com och inget annat. Tryckfelsnisse hade varit framme i höstprogrammet.

Var vänlig kontakta Margareta igen, det finns fortfarande platser kvar.

Välkommen med din anmälan, även du som inte anmält dig tidigare!

Gåvor till välgörande ändamål

I de fall vi ordnar föreläsningar och föredragshållaren inte tar ut ett arvode kommer vi i fortsättningen att kunna sätta in en eventuell nettovinst till en fond för ett välgörande ändamål. Fonden bestäms i samråd med föredragshållaren.

Under hösten hade vi glädjen att ha Ulla Birgegård på två fullsatta föredrag ”Ryssland, vårt främmande grannland”. Överskottet 900:- sattes in på fond avseende UNHCR, enligt Ulla Birgegårds önskemål.

Varmt tack till Ulla Birgegård för hennes intressanta föredrag och stora generositet.

Text Margareta Engvall

Populärt föredrag kräver större lokal

Eftersom så många föreningsmedlemmar vill ta del av Christina Jutterströms föredrag den 16 december har vi lyckats byta till lokal i Missonskyrkan, S:t Olofsgatan 40, där cirka 50 % fler får plats.

Har du redan fått en plats men blir förhindrad att nyttja den bör du omgående kontakta Ulf Holmqvist. Det finns nämligen en rejäl kölista.

Kontakt Ulf Holmqvist

Händelser och folk vid Roslagens fyrplatser

I tisdags fick vi Aktiva Seniorer-medlemmar ännu ett tillfälle att lyssna på Dan Thunmans mycket intressanta och fina fördrag om händelser och folk vid Roslagens fyrplatser; en repris från förra våren.

Vi fick en inblick i de vedermödor och även glädjeämnen som förr drabbade fyrvaktarfamiljerna genom mycket känslosamma och vackra bilder ur Dans privata arkiv och han berätta om hur han som mycket ung lyssnat och nedtecknat sin mormors minnen.

Det var ett mycket personligt föredrag som avslutades med bilden av Flottsunds fyr i Alsike socken, Knivsta kommun, som numera är kulturminnesmärkt. Fyren på bilden är dock Örskärs.

Foto: flickr.com/Evelina Ander (beskuren) | Örskär fyr.

Programmakare Ulla Steioff

Välbesökt föredrag om Östra Uppsala

När Gunnar Lund berättade om och visade bilder från sin uppväxt i Petterslund på 40- och 50-talet var 70-salen på Storgatan i det närmaste knökfull. Många av åhörare var också uppvuxna där och då och kunde bidra med minnesbilder.

Gunnar Lund berättade dråpligt om bland annat striden om sista april-kasarna. De bevakades natten innan Valborgsafton av fäder som låg i kasen för att förhindra att grabbar från andra stadsdelar i närheten skull tända på i förväg. Medan sönerna tände på andra kasar i närheten.

Han berättade om den nya stadsdelen Sala Backe som kallades ”pölsastaden” – för att hyrorna var så höga att man bara hade råd att äta pölsa. När idrottsplatsen Österängen stod klar, och påstods ligga i Sala Backe, fick den självklart namnet Pölsaarenan i folkmun.

Ungar kunde sommartid bada i det rena(!?) men bruna vattnet i Bäves gropar (antagligen lerkällan till Boivies kakelfabrik), där Almtunaskolan nu ligger.

Fastighetsmäklarnas tilltag att förringa vissa stadsdelar genom att till exempel låta Fålhagen breda ut sig till Vaksalagatan, Luthagen till korsningen Börjegatan/järnvägen, tycker föredragshållaren inte om. Fortsätt att kalla de olika delarna vid sina riktiga namn; Petterslund, Almtuna, Stabby, Eriksdal och så vidare.

Från flera håll fick föredragshållaren rådet att se till att hans (och hans 101-åriga mammas) minnen blev nedtecknade. Det är ett råd som alla kan ta till sig. Passa på medan tid är. Allas hågkomster är viktiga för framtiden.

Bildspelet kan börja.
Föredraget var mycket uppskattat. Skratt, applåder och aktiva åhörare hördes ofta.
Gunnar Lund hade även med sig fotografier som ställdes upp utefter ena väggen.

Foto: Sven-Gunnar Ericson
Text: Ulla Englund