Hem » föredrag

Dags för rock’n’roll med Elvis!

En av Uppsalas mest kunniga musikvetare, Per Davidsson, höll ett mycket spännande och intressant föredrag om den store rockkungen Elvis Presley för oss Aktiva Seniorer på Träffpunkt Storgatan i slutet av mars.

Per lät oss lyssna på många av de låtar som Elvis spelat in och gav ingående och intressanta kommentarer om sången, musiken och Elvis kompisar som ackompanjerade honom.

Foto Mosse Olsson

Hade Elvis varit med oss på planeten idag så hade han blivit hyllad som en mycket aktiv senior. 87 år hade han fyllt i januari i år.

Efter Pers föredrag visade jag egna bilder från en resa till Elvis trakter. Bland annat Elvis enkla barndomshem i Tupelo, Sun Studio i Memphis där de första skivinspelningarna med Elvis gjordes och självklart bilder på Graceland, Elvis bostad utanför Memphis.

Text & foto Christer Lydig

Inget blir som man tänkt sig

Knappt hade vi presenterat föredraget ”Arv och Testamente” här på hemsidan förrän vi var tvungna att ställa in det på grund av att Uppsala kommun beslutat att stänga lokalen Storgatan 11, i första hand fram till den 31 januari.

Vi hade planerat att med detta mail presenterade de färdiga programpunkterna för februari som vi tänkt genomföra med de anpassningar som behövs. Men vi väljer nu att avvakta ytterligare en vecka med det beskedet till er.

Vi tror att många av er väntar och längtar efter att få göra saker tillsammans. Kanske har du en idé till programpunkt – stor eller liten. Maila gärna dina förslag till: uppsala@aktivaseniorer.com. Kanske du rentav kan tänka dig att ordna det du föreslår?

På återhörande!

Styrelsen genom

Ewa Jerlinder Nord, ordförande

(Detta har skickats som ett massutskick till medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala. Även du som ännu inte betalt avgiften för 2022 men var medlem under 2021 har fått meddelandet.)

Att ställa in aktiviteter är aldrig roligt!

Idag kl 9.00 var det möjligt att börja anmäla sig till föredraget ”Arv och testamente” på Träffpunkt Storgatan den 21 januari. Och det var det många som gjorde, hela 27 medlemmar på kort tid.

Två timmar senare blev Margareta, som hade anordnat föredraget, uppringd av Träffpunktens föreståndare som lämnade beskedet att Träffpunkten stänger ner all verksamhet med omedelbar verkan; i första hand under hela januari, sedan får man se. En halvtimme senare hade alla som anmält sig informerats om att föredraget var inställt. Nu hoppas vi på att det går att inbjuda till föredraget vid senare tillfälle under våren.

Även Stickcaféet på Träffpunkt Storgatan har fått ändra sina planer. Istället för att dra igång den 17 januari blir denna termins start den 28 februari. Hur det blir med våra aktiviteter på andra Träffpunkter återstår att se.

Torsdagsträffarna varannan vecka på Happy Duck Bar ställs också in tillsvidare, de skulle ha börjat den 20 januari men skjuts nu lite på framtiden.

Verksamheter på Medborgarskolan får dock fortsätta än så länge. Där har vi ju kurser i Släktforskning och Akryl– respektive Akvarellmålning. Antalet deltagare ska vara mindre än tidigare men det går att hålla avstånd, se till att inte flera grupper fikar samtidigt i köket och liknande.

Vi behöver ju inte gilla läget men det går att hoppas på bättre tider.

Text Ulla Englund

Dags för anmälan till föredraget ”Arv och testamente”

Från imorgon, den 12 januari kl 9.00, till och med den 18 januari kan du anmäla sig till föredraget ”Arv och testamente” då Henrik Eriksson, jurist vid Handelsbanken, informerar om de svenska arvsreglerna samt vad man behöver tänka på vid upprättandet av ett testamente.

Anmälan kan alltså ske en dag senare än planerat. Antalet platser har begränsats för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Föredraget hålls på Träffpunkt Storgatan 11 fredagen den 21 januari kl 14.00-15.30. Vi uppmanar alla att komma i god tid för att hinna visa upp giltigt covidbevis och legitimation

Avgiften är 60 kr per person. 

För att delta måste du vara/bli medlem i Aktiva Seniorer Uppsala under medlemsperioden 2022.

Kontakt Margareta Engvall

Via länken nedan kommer du direkt till anmälningsformuläret, men inte innan den 12 januari kl 9.00.
https://minaaktiviteter.se/fasuppsala/shop/?event=149982

(Detta är ett massutskick som skickats till medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala. Även du som ännu inte betalt avgiften för 2022 men var medlem under 2021 har fått direktmeddelandet.)

Med hopp om bättre fortsättning på 2022

Som du förstår har vi många tankar om hur vi skall planera för vintern och vårens aktiviteter i förhållande till de restriktioner som finns. Och som vi tidigare har meddelat kommer vi inte ha ett tryckt programblad utan vi kommer löpande att uppdatera vår hemsida med programpunkter som vi anser att vi kan genomföra på ett tryggt och säkert sätt.

Varje gång vi gör en större förändring så kommer vi att skicka ett mail till dig med en uppmaning om att se på hemsidan vad som erbjuds just nu.

Som du känner till sedan förra utskicket så har vi relativt många programpunkter klara med vågar inte publicera dem utifrån situationen med pandemin.

Just nu har vi beslutat att vi kommer att genomföra föredraget Arv och Testamente den 21 januari men med ett begränsat antal besökare. Dessa platser kommer att bli bokningsbara den 11 januari. Klicka in här för att läsa mera nu och boka den 11:e.

På samma sätt så planerar vi att fortsätta med några av våra cirklar. Så kolla på hemsidan under rubriken Fortlöpande aktiviteter – där hittar ni även andra aktiviteter som pågår, exempelvis Fredagsvandring och Boule.

Vi återkommer i nästa vecka med mer information om programmen som är planerade för februari.

Väl mött på några av våra kommande aktiviteter!

Styrelsen genom Ewa Jerlinder Nord, ordförande

(Detta är ett massutskick som har skickats till medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala. Även du som ännu inte betalt avgiften för 2022 men var medlem under 2021 har fått direktmeddelandet.)

En resa tillbaka till ’Renhållningen’ i början av 1900-talet

Uppsala stad genomförde vid 1900-talets början en inventering av stadens renhållning och latrinhämtning. 1901 fanns stall och ladugårdar för totalt 521 husdjur såsom kor, hästar och svin inom stadens gräns. Staden växte snabbt och man insåg att något måste göras, eftersom allt avfall gick rakt ut i Fyrisån, som började likna ett kloakdike.

År 1902 inrättades Renhållningsverket, en stad i staden. Ute i Boländerna fanns mark och där byggdes tre stora hus med 24 bostäder för arbetarna. Man arbetade med återvinning och sortering. Matavfall, till exempel, blev till grismat. Det fanns bad/tvätt-möjligheter för männen efter arbetets slut, då man var medvetna om smittorisken i verksamheten.

Arbetet var tungt i början av seklet. Ett exempel; det fanns 749 latrintunnor inomhus. Ofta var dessa belägna i källare eller på vindar med trånga trappor. På latrintunnorna skruvades ett lock fast och bars därefter på ryggen ner till väntande hästtransport.

Ett kloaksystem var färdigställt 1927 vid Kap. År 1924 hade ett fåtal av stadens förmögna invånare installerat ett halvt dussin vattentoaletter. Inte förrän 1946 fick staden ett avloppsverk och 1948 kom den första sopbilen som komprimerade soporna. Då försvann även de sista hästarna vid Renhållningen.

Vid Bolandsgatan kan vi än i dag se Disponentvillan, ett vitt gammalt hus. Här bodde och verkade herrarna Ekholm och Frid som styrde i denna speciella stad i staden.

Vi var 25 Aktiva Seniorer som togs med på en resa tillbaka i tiden till ’Renhållningen’ i Uppsala i början av 1900-talet.

Ett tack till Ing-Marie och Jan-Erik Ask som berättade om denna inte alltför avlägsna period i Uppsalas historia. Deras morfar var en av arbetarna vid ’Renhållningen’.

Text Agneta Sandler Bäfve

Lediga platser till föredrag och annat

Igår träffades nästan 50 medlemmar under ett par mycket trevliga timmar i aktiviteten Oktoberpuben, anordnad av Jan-Åke, en av föreningens programmakare, tillika vice ordförande.
Under hösten har andra programmakare anlitat ett antal föredragshållare och företag som ska förnöja och troligen lära oss en hel del. Till dessa aktiviteter finns det finns gott om platser kvar.

Digital vandring längs Sysslomansgatan nu på fredag den 29 oktober kl 10.00-11.00 
Charmant och elegant, torsdag den 4 november kl 14.00-15.30 
Uppsalas sopåkare och latrinhämtare, fredag den 19 november kl 14.00-15.30
Hur gör jag hemmet tryggare, fredag den 3 december kl 14.00

Vi har även anordnat besök på Affärskollektivet Öster om Ån vid två tillfällen, tisdagen den 7 december kl 18.30 respektive onsdagen den 8 december kl 18.30 

Vi vill ju inte riskera att aktiviteterna måste ställas in på grund av dåligt anslutning, eller hur? Anmäl dig idag!

Ulla Englund
programmakare för Aktiva Seniorer Uppsala

(Detta har skickas ut till alla medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala)

Ett föredrag om Framtidsfullmakter

Bankjurist Henrik Eriksson, Handelsbanken berättar för oss om det viktiga ämnet framtidsfullmakter under en timme torsdagen den 23 september i Tovensalen / Missionskyrkan.

Framtidsfullmakt är tänkt att vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare. Syftet är att det ska ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Anmäl dig till föredraget här

Kontakt Margareta Engvall, telefon 0739 30 10 13

Under hösten finns och kommer det att finnas flera föredrag att anmäla sig till; de visas under fliken Anmälan/Program.