De första sex checkpointsen är registrerade

För snart tre veckor sedan hörsammade sju medlemmar kallelsen att leta checkpoints 1 – 6 i området Tunåsen/Röbo, Gamla Uppsala och Nyby.

Den första var riktigt svår att hitta men de övriga fem gick betydligt lättare. Dels var de faktiskt lättare att se där de satt på stolpar, del visste vi nu vad vi skulle leta efter. Det tog lite längre tid än beräknat, närmare två och en halv timme än en och en halv, men ingen var ledsen över det. Möjligen hade vi sluppit bli genomblöta av regnet medan vi cyklade hem efter väl förrättat värv men det var det värt – en riktigt trevlig eftermiddag med fikapaus i en lekpark hade vi!

På måndag, den 15 juni, ska vi som kan träffas igen för att leta efter checkpointsen 7 till och med 13. Vi samlas vid parkeringsplatsen vid Stabby backe/Prästgårdsgatan (checkpoint 13), cyklar väl sedan ut till Librobäck och avslutar rundan vid Fyrishov och checkpoint 12.

Högst uppe på toppen men här fanns inte checkpoint 1. Kartan måste studeras noga!
Fikastund och planering vid checkpoint 5.
Så här ska en checkpointpinne se ut! Dagens sista kod är löst.

Text & foto Ulla Englund