Vårprogrammet på väg till er

Under dagen har styrelsen packat och postat vårprogrammet, cirka 1200 försändelser är på väg till enskilda och samboende medlemmar. På torsdag börjar de första droppa ner i postlådorna.

De flesta försändelserna innehåller ett inbetalningskort med årets medlemsavgiften. De medlemmar som inte får ett inbetalningskort har redan betalt avgiften.

Text & foto Ulla Englund