Medborgarskolans kostnadsfria föreläsningsserie

Även denna höst har Medborgarskolan föreläsningar två tisdagar i månaden.

Föreläsningarna är konstnadsfria men lämna gärna en frivillig entré som går oavkortad till FN-kampanjen ”Flicka”.

10 september: Det stora hundäventyret
24 september: Överleva Norska kusten 2013
8 oktober: Expedition fjällkedjan – 130 mil av drivkraft
22 oktober: Stora äventyr med små barn
5 november: En familjehistoria över fyra kontinenter
19 november: Välkommen till Uppsala!
3 december: Från Fyrisån till nordvästpassagen

Text: Ulla Englund