Nya funktionärer för två funktioner

Ruben Jonson har tillträtt som kassaförvaltare från den 1 juli. Han ersätter tidigare kassören Ewa Engelmark Nordin.

Lena Wallin är nu samordnare av föreningens läsecirklar. Hon efterträder Christina Söderbom som har haft uppdraget i nio år.

Tack, Ewa och Christina, för den tid som varit och välkomna i era nya uppdrag, Ruben och Lena.

Text: Anita Lundin