Till er som står som reserver till vårt 10-årsjubileum

Vi har just börjat kontakta er som är anmälda men inte fått plats till jubileet direkt. Synpunkter på att det dröjt lång tid mellan anmälan och återkopplingen har då framkommit.

Jubileet är ett mycket speciellt arrangemang, som vi kanske aldrig mer kommer att genomföra, eller tidigast om ytterligare 10 år. Vi kommer att ha haft 300 personer totalt på Storgatan, när dagen är slut.

När det gäller övriga, mer normala arrangemang får man informationen i princip direkt, om man fått plats eller är reserv. Och vi har då inte heller så lång framförhållning, att anmälan ska vara inne så långt innan evenemanget.

Detta 10-årsjubileum är ett stort projekt; det största vår förening någonsin har haft. Vi som arbetar med det arbetar alla ideellt parallellt som vi ska få till det med privatlivet och andra åtaganden, inom och utom föreningen.

Vi ber er ha förståelse för att vi inte har kunna göra detta på ett snabbare sätt.

Kontaktperson: Anita Lundin, ordförande