Tack till er alla!

Efter två år som ordförande för Aktiva Seniorer i Uppsala lämnar jag nu över till min namne Anita Lundin. Det har varit en mycket trevlig tid och jag har haft förmånen att göra många nya intressanta bekantskaper.

Föreningens verksamhet har växt kontinuerligt, både till medlemsantal och till arrangemang. Att vår förening utövar en viktig och uppskattad verksamhet får man som styrelseledamot många hörbara bevis på.

Jag vill här tacka alla styrelsekamrater, alla funktionärer och alla medlemmar för det förtroende ni visat mig och för de insatser ni gjort för föreningen. Jag har för avsikt att framöver ta alla möjligheter, som står till buds, att delta i många arrangemang i föreningens regi.

Jag önskar den nya styrelsen all lycka med jobbet och än en gång tack för dessa två år.

Text: Bror-Erik Lundin, avgående ordförande