Du har väl inte glömt…

…vilka arrangemang i vårt program som du anmält dig till? Använd minnesbladet som du fick med programmet för att sätta fast under kylskåpsmagneten!

…att du ska meddela återbud om du blir förhindrad att delta i någon aktivitet som du anmält dig till. Att bara utebli ger oönskade konsekvenser också för övriga inblandade!

Styrelsen