Några rader från styrelsen…

Den här våren liknar inget annat, men när ljuset nu återkommer arbetar styrelsen med saker som kommer att underlätta anmälan till aktiviteter när pandemin vill släppa greppet om oss.

Som alla säkert förstår händer det inte mycket just nu vad gäller arbete i styrelsen.

Men vad vi gjort är att sätta oss in i vårt nya administrativa system, MinaAktiviteter, så att allt kommer att fungera bra när vi är igång med planering av verksamheten på allvar.

Vi har också på gång några uteaktiviteter som vi hoppas kan bli av under våren. Men allt beror förstås på smittläget som i skrivande stund inte ser speciellt ljust ut.

Vi får beväpna oss med tålamod och se tiden an! Det kommer att bli bättre.

Till sist, ha koll på vår hemsida! Det är där det händer!

Britt-Marie Gunnarstedt, vice ordförande

Årsmötet skjuts upp till hösten 2021

Denna envisa covid-19 pandemi! När ska vi kunna få igång en någorlunda verksamhet? Allt hänger på att smittspridningen avtar och att vaccinationerna kommer igång på allvar. Avtagande smittspridning kräver fortsatt disciplin av distansering, handhygien och övriga restriktioner.

Styrelsen har fattat beslut om att senarelägga årsmötet. Normalt brukar årsmötet hållas under mars månad, men det kommer inte att vara genomförbart. Vi har därför skjutit på mötet och räknar med att hålla det under hösten. Preliminärt datum för ett fysiskt, traditionellt årsmöte är satt till den 6 oktober. Om det visar sig att detta inte är möjligt kan det bli aktuellt med ett digitalt årsmöte. Närmare detaljer om formerna för mötet kommer att framgå på hemsidan och andra kommunikationsformer, som massutskick av e-post och SMS. Vårt nya administrativa hjälpmedel, Mina Aktiviteter, ger oss goda och smidiga möjligheter till olika former av utskick.

Årsmöteshandlingarna då, undrar många. I samband med den här informationen kommer de att vara tillgängliga på hemsidan. Det är fråga om dagordning, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

Vår hemsida får ett lite annorlunda utseende inom någon vecka. Den nya adressen blir uppsala.aktivaseniorer.com men det går bra att tills vidare använda den gamla adressen fasuppsala.se.

Om våra makthavare och vaccintillverkare kunde få upp farten en aning skulle vi jubla. Våra medlemmar tillhör i stort sett de inledande prioriteringsgrupperna och det skulle vara en sann lycka om vi kunde få igång en någorlunda normal verksamhet till höstterminen 2021! Håll tummarna och håll avstånd till vidare!

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala

Från förbundets valberedning

Arbetet pågår för att komplettera förbundsstyrelsen vid förbundsstämman. Vi vet att det finns många bland er medlemmar som har kunskap och erfarenheter som skulle vara till stor nytta i vår styrelse.

Kontaktperson
Bengt Karlsson
Telefon: 018-30 10 76(sammankallade i valberedningen)