Från förbundets valberedning

Arbetet pågår för att komplettera förbundsstyrelsen vid förbundsstämman. Vi vet att det finns många bland er medlemmar som har kunskap och erfarenheter som skulle vara till stor nytta i vår styrelse.

Kontaktperson
Bengt Karlsson
Telefon: 018-30 10 76(sammankallade i valberedningen)