Dubblerad sommarresa, även torsdag 18/8

Att resa till Stockholms skärgårds sydligaste utpost blev så populärt att vi har dubblerat resan. Resan går alltså både måndag 15 augusti (fullbokat) och torsdag 18 augusti. Till resan 18 augusti finns fortfarande platser kvar.

Anmälan senast 24 juli till Solveig Dansson, se kontaktuppgifter till höger

Tid: Torsdag 18 augusti kl 8.30-19.30

Plats: Buss från UKK, Storgatan kl 08.30. Åter i Uppsala ca kl 19.30

Pris: 700:- betalas in på vårt pg 118344-1, föreningen tillhanda senast 24 juli

Kontaktperson

Solveig Dansson

Telefon: 018-12 61 88