Hem » historia

Låt dig guidas i Viby by – en oskiftad klungby från 1800-talet

Bergsbrunnabuss tar oss den 11 juni mot Sigtuna och Viby by där vi delas in i två grupper. Den ena gruppen serveras kaffe, liten smörgås och bulle eller dylikt i byns mysiga lilla café medan den andra gruppen guidas runt i den gamla oskiftade klungbyn. Sedan byter grupperna plats.

Viby by är bevarad i stort sett som den såg ut för tvåhundra år sedan, när den befolkades av arrendetorpare under Venngarns kungsgård. Byns gårdar berättar om sättet att leva och bo före de stora skiftesreformerna. Varje gård har flera hus för skilda funktioner, typiskt för det gamla allmogesamhället.

Här finns också nyligen funna lämningar av en romansk stenkyrka från tidig medeltid och ett cistercienserkloster från 1100-talet.

Kontakt Daily Tegnefjord, 0704-20 06 63

(Detta är även ett massutskick till medlemmar i Aktiva Seniorer som ännu inte anmält sig till resan.)

Om kvinnorna på Wik

Ett gäng historieintresserade medlemmar åkte med bussen ut till Wik häromdagen. Våren avvaktar med sin ankomst men inne i Wiks slott var det varmt och skönt.

Ramborg Isralesdotter från ätten Arn väntade på oss – i dubbel upplaga. Gruppen delades på två för att kunna tillgodogöra sig all information på bästa sätt.

På ett mycket kunnigt och inspirerande sätt fick vi en mängd historia från vårt närområde. Man kan konstatera att kvinnorna hade ett stort ansvar för våra slott och herresäten när männen var ute och krigade i Europ

Verksamheten med Folkhögskolan på Wik har pågått i år 100 år och det firas i juni men
också många andra evenemang sker traditionsenligt på slottet och runt om i parken.

Du kan läsa mera här om vad som är på gång på Wiks slott (kalendariet öppnas i eget fönster)

Den nya hållplatsen, E3 på Stationsgatan

Efter en mycket god lunch tog vi bussen tillbaka till den nya hållplatsen, E3 på Stationsgatan – öster om spåren och Centralstationen – för våra kommande bussresor.

Text Ewa Jerlinder Nord

Levandegjord historia från Vendeltiden

Vi var många som i början av november tog tillfället i akt att uppleva Vendeltidens Gamla Uppsala 650 e.Kr. Till vårprogrammet (6 mars?) återkommer aktiviteten. Efterfrågan var stor, cirka 20 medlemmar fick inte plats denna gång.

Arkivbild.

Vi var alltså med med på en visning där guiden berättar om platsens historia samtidigt som vi på storskärm fick se en virtuell återskapning av platsen. Så intressant och levandegjort, det var som om vi själva vore med på den tiden. Och i bakgrunden, inifrån museet, såg vi ut över högarna och kyrkan i dagens Gamla Uppsala.

Eftermiddagen avsutades med en guidad visning runt montrarna i Gamla Uppsala Museum.

Text Ulla Englund

Fredagsvandringar med historia

I fredags vandrade vi Sunnerstabacken – Kungshamn – Morga hage och tillbaka, en sträcka som motsvarade nästan 10 km. En fin höstdag då träden började få lite färg och då regnet höll sig på andra sidan Ekoln.  

Kungshamn sägs ha fått sitt namn efter att Erik XIV stannade där på sin kröningsresa. Det är nu 57 år sedan Anna Cederström begravdes i skogen vid Kungshamn herrgården, och alltså inte på en kyrkogård.  Anna Cederström sades tycka mer om träd än om människor och hon såg till att naturreservat Kungshamn-Morga bildades. Men Anna Cederström tog sig också an finska krigsbarn och gjorde det möjligt att bygga scoutstugan vid Djupviken.  

Efter Kungshamn har stigen en dramatisk topografi på grund av rullstensåsen. Enligt sägnen var det den här vägen som Erik XIV tog när han flydde efter Sturemordet på Uppsala slott 1567. Efter Djupviken tog vi däremot strandstigen som slingrar sig längs vattnet.  Man passerar tre badplatser: Sandviken, Rörvik och Oxtorget. Vid Ekhagen vid Morga finns det fullt med magiska ekar som är uppåt 400 år gamla och man har en fin utsikt över Ekoln.

När vi rastade här såg vi stora ekollon på marken. Under medeltiden var ollonen viktig föda åt grisarna i dåtiden byar och under nödår kunde befolkningen använda malda ollon till att dryga ut sitt mjöl. Genom Gustav Vasa fick bara kungen rätt till alla ekar på skatte- och kronojord (år 1558). Ekvirket, som främst användes till skeppsbyggnad blev hårdare om det växte snabbt. Därför blev eken i det närmaste hatad bland allmogen då den spred sig in på hagar och åkrar och ofta växte på deras bästa jord. Först 1875 fick bönderna tillbaka sin rätt att förfoga över eken.  Alltjämt ses den som symbol för styrka, långt liv och trygghet.  

 Följande fredagar:  

23/9 Hågadalen/Nåsten från Lurbo bro och en slinga i skogen mellan Asplunda – Bodarna
Till Lurbo kan man cykla eller ta egen bil till parkering (en liten parkering är samlingsplatsen och finns vid bron och en ny större parkering finns i backen mot Lurbovägen). Annars samling Uppsala resecentrum kl 9.22, läge B3 för att ta buss 11. Avstigning kl 9.40 vid Lurbo bro. 

30/9 Gula stigen mot U-a centrum och Fågelsången/Islandsbron (knappt 10 km)
Gula stigen har funnits sedan 1930-talet men först 25 maj 2022 klubbades den att bli naturreservat. Terrängen är bitvis småkuperad med rötter och stenar fast den är lättgången, speciellt i den norra delen. Sedan vi gick där sist för nästan ett år sedan (november 2021) har man bland annat stenlagt och tätat den lilla bäcken som börjar vid koloniområdet och sen rinner ner i Geijersdalen mot Studan.  
Samling Uppsala resecentrum kl 9.37, läge B3 för att ta buss 11. Avstigning vid Lyssnavägen kl 9.40. 

Fredag 7/10 är dagarna före älgjakten börjar. Vi skulle till exempel kunna gå Salstaleden (7 km) innan det börjar smälla där.

Text Barbro Ulén

Följ med på en resa till Grönsöö – ett slott beläget vid Mälaren

Familjen von Ehrenheims hem på Grönsöö representerar i sin rikedom och
mångsidiga sammansättning, tillsammans med husets välbevarade interiörer, tre
sekel av svenskt konsthantverk och konsthistoria.

Foto: Grönsöös arkiv

Grönsöö har alltid varit ett hem för sina ägare och är det än idag. Slottet har
aldrig byggts om helt, utan har successivt utvecklats ägare för ägare, generation
för generation.

Det som är riktigt speciellt med slottet idag, förutom att det fortfarande är
bebott är det inventariebestånd av möbler, böcker, tavlor och konstföremål som
fortfarande finns kvar på Grönsöö.

Bli guidad av en representant ur familjen von Ehrenheim och upplev en alltmer
ovanlig sammanhållen samling av antikviteter i sin rätta miljö.

En gemensam lunch intas i Brännvinsbränneriet.

Vi ses väl på Grönsöö den 16 september? Anmäl dig här till resan.

Text Ewa Jerlinder Nord, 0703-16 66 83

(Detta är även ett massutskick till medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala.)

Arlanda Flygsamlingar

Cirka 45 Aktiva Seniorer tillbringade en dryg timme av Skärtorsdagen med en fantastisk bra guide som genomförde en mycket intressant visning av Arlanda Flygsamlingar.

Vi fick höra det mesta om flygets historia, från Leonardo da Vinci på 1500-talet till cockpiten från ”Dana Viking” som kraschade i Gottröra 1991. Och en hel del från segelflygets tidiga barndom.

Legenden Birgit Nordin flög målflygplan iförd städrock, hatt och fallskärm fick vi veta.

Hemmabyggda flygplan finns här också, bland annat ett som byggdes i en jordkällare och användes av mannen som byggde planet och hans fru när de skulle åka till någon sjö för att fiska. Planet fick så småningom flygförbud då det inte var registrerat… men flög gjorde det.

Den fantastiska guiden berättar…
…och intresset är stort.
Och flygplanen är många.

Det amerikanska attackflygplanet Douglas Skyraider flög första gången 1945. Skyraider flögs även i Sverige under 1960- och 70-talen, men då i rollen som målflygplan och snyggt gulmålade.

Text & foto Sven Tideman

Vykort är en del av vår samtidshistoria

Vi borde varit många flera medlemmar som kom för att höra om vykort, vilket visade sig vara Uppsalas historia om branden i Uppsala 1702 och framåt.

Det vi fick höra var mycket intressant, berättat av både Benny och Gunilla Kullinger.

Mycket handlade om hur det var i Uppsala från 1700-talet och framåt med visning av gamla utsökta, fina vykort och fotografier och kartor över gator och torg.

Alla satt vi och lyssnade andäktigt på föredraget, som kändes alldeles för kort. Tiden bara rann iväg. Många önskade ett nytt föredrag med fortsättningen.

Vi lovades till en annan programomgång en vandring längs utbredningen av branden 1702. Det blir säkert mycket intressant det också.

Text Sven- Gunnar Ericson