Vandring längs Salstaleden

Fredagen 19 november vandrade vi Salstaleden från norr till söder.  

När vi passerat Skyttorp och gick uppför den smala Vattholmaåsen mötte vi ett par förskolebarn som var ute och plockade tallkvistar till advent. Fyrisån skär genom åsen vid Gullsjön – en liten böj på ån med en fin träbro. ”Sjön” var en populär badplats under förra seklet.

Efter ett par kilometer kunde man välja på två alternativa stigar på åsen: en stenig på krönet eller en kladdig längs åsens fot – vi valde den förra.

Efter paus i Salsta barockslott fortsatte vandringen genom skog med pampiga ekar och längs Wattholma golfbana till Vattholma station där leden slutar. Vi såg en ståtlig älgtjur springa in i skogen på andra sidan ån söder om Skyttorp och nära Vattholma skrämde vi upp en fasan ur buskarna. Annars upplevde vi en natur i vila denna lätt disiga men ändå ljusa novemberdag. 

Nästa fredag 26/11 samlas vi senast 09:50 vid läge C4 framför resecentrum för att åka med buss 108 till Hammarskog herrgård. Om man köper biljett ska man redan då ange att man vill stiga av vid Hammarskog dit man kommer c:a 10:16. Vi vandrar till stan mot Håga (c:a 10 km) varifrån man kan åka buss 2 tillbaka till city. Om detta känns för långt kan man vika av tidigare och t. ex. ta buss 11 vid Lurbo bro.

Text och foto Barbro Ulén | Foto Ingela Eckerbom

Till vandringssidan

Fredagsvandring Sunnerstastugan-Kungshamn-Djupviken

Fredagen den 12 mars vandrade vi Sunnerstastugan-Flottsund- Holmen-Kungshamn-Djupviken- (åsvägen) Oxtorget- Ekhagen och tillbaka längs stranden av Ekoln fram till Sandviksbadet och därefter rakaste vägen tillbaka till Sunnerstastugan (drygt 10 km).

Vi passerade först huset där en av områdets tre krogar (Nedkrogen) låg för ett par hundra år sedan.  Mitt emot, i Sunnersta, låg Färjekrogen.

Holmen (den första åsryggen söder om Flottsund) delade utloppet av Fyrisån i två grenar ända fram till 1400-talet. Här hörde vi trumpetande sångsvanar ute på Ekoln och på toppen såg vi gravröset från bronsålder.

Efter Kungshamns gård skymtade vi Wasakårens Scoutstuga och därefter passerade vi Djupvikstorpet som hyrdes av Friluftsfrämjandet för 40-50 år sedan.

På klapperstensfältet vid Oxtorget karaktäriseras skogen av hasselbuskar och här hörde vi blåmes. Vid Fredrikslund/Ekhagen öppnar sig skogen och hagen är full stora, döda, men mycket vackra och personliga ekar.  

Det var ovanligt lite folk i naturreservatet denna dag – vi mötte bara en man med ryggsäck men såg hundspår och spår efter springande fötter i snön.

På återvägen längs stranden hörde vi klanger som liknade änglaspel när isbitarna klirrade mot varandra i vågskvalpet.

Vi hörde och såg knipa och knölsvan på sjön. Vid Flottsund blommade vide och när vi kommit upp på krönet efter bron bröt solen fram till sist över Ekoln.

Nästa fredag 19/3 kl 10 är träffpunkten Dommaringens skola för vandring över åsarna mot Gamla Uppsala.

Text och foto: Barbro Ulén