Årsmöteshandlingar klara att ladda ner

Handlingarna till föreningens årsmöte den 4 mars finns nu tillgängliga.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har vi under 2018 haft en stor och imponerande verksamhet med åtskilliga eftertraktade programpunkter. Våra medlemmar (över 1700 st) har tillsammans svarat för tusentals besök på våra aktiviteter.

Av resultaträkningen framgår att vi omsatt omkring 700 tkr. Vi har tyvärr ett ekonomiskt underskott på c:a 45 tkr och tillsammans med 2017 års underskott på c:a 30 tkr har vårt egna kapital under de två senaste åren minskat med omkring 75 tkr.

Innevarande år 2019 bör bli betydligt bättre ekonomiskt. Vi får nu genomslag på höjningen av medlemsavgiften för make, maka, partner och sammanboende. Beslut om detta togs av förra årets årsmöte. Den stora kostnaden för utvecklingen av bokningssystemet är att betrakta som en engångskostnad. Vi kommer också att sluta annonsera i tidningar samt se över avgiftsstrukturen för arrangemangen. Om man blickar framåt mot 2020 räknar vi med att högre medlemsavgift ska kunna säkerställa en bättre lönsamhet. Det är viktigt för att vi ska kunna bibehålla föreningens stora attraktivitet.

En djupare genomgång av ekonomin planeras på årsmötet.

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala

Upptaktsmöte inför våren program

I måndags, den 21 januari, hade vi upptaktsmöte för vårprogrammet i Missionskyrkan. Trots den kalla dagen var det många (cirka 150 personer) som deltog.

Först berättade intendent Mikaela Granath om den offentliga konsten i Uppsala. Det var intressant att se och höra om all konst som vi har tillgång till. Mikaela delade dessutom ut ett dokument över kommunens guidade konstvandringar i vår.

Några av de programmakare som har arbetat fram vårens programpunkter berättade om sina egna kommande aktiviteter. Hoppas att ni hittar något som ni vill delta i!

Kassör Bror-Erik Lundin fick sedan ordet och förvarnade om det negativa ekonomiska resultat som för andra året i rad väntar föreningen. Mer härom på årsmötet 4 mars.

Mötet avslutades med kaffe och kaka.

Välkomna till vårens aktiviteter!

Eva Ulriksson, styrelseledamot FAS Uppsala