Nu vet vi vad ”Frivilliga Flygkåren” är

Klockan fjorton i onsdags var det inte många av oss som visste vad organisationen ”Frivilliga Flygkåren – FFK” var och vad de hade för uppdrag i samhällets tjänst. Efter en och en halv timmes gedigen föreläsning av kårchefen Thomas Alexandersson var vi betydligt visare och djupt imponerade.

FFK är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar fördelade över hela Sverige. Av dessa är över 800 piloter som tillsammans flyger 7000-9000 timmar per år. Varje år utförs uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster, Polisen, Hemvärnet och Försvarsmakten.

Vid exempelvis skogsbränder och skador på kraftnätet kan man från flygplanen snabbt lokalisera bränder och stormfällen och med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid, varvid insatserna omedelbart kan dirigeras till rätt plats. En tidig insats mot en nyupptäckt skogsbrand sparar pengar och resurser. Kraftbolagen behöver inte själva leta sig fram till skadorna på elnäten.

FFK har alltid en TiB, tjänsteman i beredskap, tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året, som larmar någon av de olika flyginsatsgrupperna.

En del av organisationen utgörs av Young Pilots för unga mellan 14 och 25 år som får möjlighet att gå utbildningar och åka på sommarläger.

Åhörarna tackade Thomas Alexandersson med en varm applåd för hans engagerade och entusiasmerande genomgång av FFK:s alla olika insatser i samhällets tjänst och tyckte att många fler medlemmar borde ha tagit chansen att få lära sig något om allt detta.

Aktiva Seniorers ordförande Elisabeth Agell tackade FFKs kårchef Thomas Alexandersson med en blomma och en kram.

Text: Elisabeth Agell
Foto: Sven Tideman