Nu vet vi mer om osteoporos

Häromveckan berättade professor Östen Ljunggren för oss Aktiva Seniorer om förekomst, orsaker, behandlingar och om vad man som patient kan göra själv – innan något brister.

Östen Ljunggren sade bland annat att du inte automatisk ska tro att du ”bara” drabbats av ett ryggskott när det hugger till i ryggen och värken blir allt värre. Inte ens om sjukgymnasten också tror det. Det kan mycket väl vara en kotfraktur orsakad av osteoporos (eller vanligare uttryckt benskörhet).  Om du får kraftigt ryggont eller bryter dig någonstans borde det vara regel att bli remitterad till  bentäthetsmätning. Det gäller att stå på sig om din läkare anser att det är onödigt. 

När vi kvinnor förlorar vårt östrogen förlorar vi sakta både benmassa och struktur. 30 procent av alla som drabbas av osteoporos är dock män.

Med den medicinering som finns kan vi minska risken för nya kotsammanpressningar med 70 procent och minska risken för höftfrakturer med upp till 50 procent. Fysisk aktivitet på cirka en halv timme om dagen räcker för tillväxt och bibehållande av benmassa.

Åhörarna – huvudsakligen kvinnor – tog tillfället i akt och ställde många bra frågor som vi fick utförliga svar på innan Östen Ljunggren avtackades med blommor och långa applåder.

Text
Ulla Englund
Telefon 0730 3 91 77
Programmakare
Elisabeth Agell
Telefon 0733 26 14 05
Östen Ljunggren är överläkare och professor i endokrinologi Specialmedicin vid Akademiska sjukhuset med lång erfarenhet av forskning om osteoporos/benskörhet.