Föreningens linedancegrupp upphör

Efter denna hösttermin finns det inte längre någon ledare för föreningens linedancegrupp och gruppen upplöses därmed.

Ett varmt tack från föreningen till Göta Hagström som under så många terminer och år har lett dansgruppen.

Text: Ulla Englund