Kristina Söderlind Penton

Kristina Söderlind Penton var under fyra år sekreterare i Aktiva Seniorers styrelse. Efter två mandatperioder avböjde hon omval och avslutade sitt uppdrag vid årsmötet våren 2015.

Hur kom det sig att du blev invald i styrelsen?

Jag hade nyss gått med i Aktiva Seniorer när jag träffade Gunilla Bergkvist på en vandring. Hon var med i valberedningen och det behövdes folk till styrelseuppdrag. Hon frågade om jag var intresserad och jag svarade: Jag är helt ny i föreningen, men kom igen nästa år. Och det gjorde hon. Sen fick jag frågan om jag ville bli sekreterare och det ville jag.

Vilka uppdrag har du nu inom föreningen?

Mitt enda lilla uppdrag nu är som ny medlem i Programkommitténs Konstgrupp. Så jag ordnar någon programpunkt ibland.

Berätta om något speciellt som hänt under åren?

För det första har jag träffat och lärt känna så många härliga människor. Om jag ska nämna en särskild händelse så blir det jubileumsdagen den 20 april 2013. Det var mycket arbete med att utforma program för dagen, engagera medverkande och få allt det praktiska att fungera. Det jag minns allra mest är att så många medlemmar ställde upp och jobbade – och med sådan glädje. Det blev en sån lyckad fest och vi hade så roligt.

Hur ser du på bristen på medlemmar som vill arbeta i föreningen?

Som i flera andra föreningar är det svårt att rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag. Just nu tampas vi med det problemet i Aktiva Seniorer. Det är tråkigt att många ser det som en belastning att, för en tid, ta ett styrelseuppdrag. Min egen erfarenhet är att det är roligt och stimulerande och det ger en mening i tillvaron. Men i en förening som vår kan inte medlemmarna förlita sig på att samma människor år ut och år in ska hålla igång styrelsearbetet. Vi blir äldre och orkar mindre. Ska föreningen finnas kvar och utvecklas måste fler dra sitt strå till stacken. Och vi vill väl alla att föreningen ska finnas kvar?

Vad gör du med den eventuella tid du har fått över på senare tid?

Nu när jag har dragit mitt strå till stacken ägnar jag mig bara åt nöjen. Jag läser, går på bio och teater, reser, är tillsammans med barnbarnen och håller igång med trädgårdsarbete på kolonin. Ibland deltar i Aktiva Seniorers verksamhet. Fullt upp med andra ord.

Foto: Ulla Englund