Välkommen till våra IT-kurser hösten 2015

Höstterminens kursprogram har anpassats efter de erfarenheter vi fått från tidigare kurser och efter de önskemål vi uppfattat från våra medlemmar.

Vänta inte till sista angivna anmälningsdagen med att anmäla dig. Deltagarantalet är begränsat, och vissa kurser blir mycket snabbt fulltecknade!

Välkommen med din IT-kursanmälan senast den 24 augusti med hjälp av formuläret. Till kurs 1 – ”Nybörjarkurs i Windows” – går det att anmäla sig via telefon.

Text Karl-Erik Petersson