En flygarkarriär i svenska flygvapnet

Fredagen den 17 oktober höll Jan-Åke Berg ett föredrag med titeln ”Upp genom luften – bort över haven”. Föredraget gick av stapeln på Träffpunkt Storgatan 11, och hade samlat en stor intresserad åhörarskara – 45 stycken varav 19 män. 

Efter en kort presentation av föredragshållaren tog Jan-Åke Berg över och började berätta om sin uppväxt i ungdomsåren, sin militära flygutbildning och karriär i Flygvapnet. Han och hans bror växte upp i en familj med religiös grundsyn där fadern var utövande predikant. Redan tidigt i ungdomsåren väcktes Jan-Åkes, bland vännerna kallad Jåke, intresse för flyg. Detta intresse gjorde att Jåke sökte sig till Flygvapnets ungdomsverksamhet – Flygpojkarna. Genom sin flit och sina goda språkkunskaper valdes Jåke ut att, tillsammans med en handfull likasinnade ungdomar, representera Sverige i flygpojksutbytet mellan vårt land och USA. Det var en mycket intressant och givande resa för de unga herrarna med bland annat besök på amerikanska flygbaser och framträdande i amerikansk radio med miljontals åhörare. Jåkes goda kunskaper i engelska språket gjorda att om något skulle sägas var det han som fick göra det.

Lite senare i ungdomen sökte Jåke till grundläggande officersutbildning på Ljungbyhed som officersaspirant. Utbildningen skedde här på SK50, SAAB Safir och SK28 Vampire. Efter fullgjord grundutbildning sökte Jåke till spaningsflyget – mycket beroende på att denna vapengren stod inför en intressant materiell upprustning. Här fick han flyga in sig på S29, Flygande tunnan och S35E Draken. Dessa plan hade i nosen en utomordentligt kraftfull kamerautrustning för att fotografera både från låg och hög höjd. Här gällde det att ha stor flygskicklighet och följa utarbetad taktik för att nå goda resultat.

Under 80-talets ubåtskris var Jåke chef för Försvarsmaktens press och informtionstjänst.
 
Som officer i Flygvapnet och efter att ha träffat sin fru Margareta, blev Jåke utnämnd till chef för tolkskolan. De tolkar som utbildas används i olika tolksammanhang och som förhörsledare. Här spädde han på sina språkkunskaper i ryska och polska.

Dessa språkkunskaper ledde till att Jåke tillfrågades om han ville bli militärattaché i Polen och Moskva. Efter klartecken från hustru Margareta begav sig paret till Polen för att fullgöra denna tjänst i Warszawa och i Moskva. En sådan tjänst går ut på att hålla sig underrättad vad som sker i värdlandens försvarsverksamhet genom olika besök och sammankomster med militära kollegor. Eventuella förändringar och militära utvecklingar rapporteras hem till svenska myndigheter som information och för analys. Jåke vittnade här om att denna tjänst ställde stora krav på att notera och bedöma förändringar i den polska militära verksamheten, även gällande andra länder. Att ha en praktiskt orienterad hustru vid sin sida var obetalbart.

Som pensionär har Jåke engagerat sig i Svensk Flyghistorisk Förening och Ärna Kamrat- och Veteranförening vars ordförande han har varit ett flertal år. Här gör Jåke, nu som vice ordförande, en stor insats till föreningarnas fromma genom sin långa och skiftande erfarenhet och sina omfattande internationella kontakter.

Text Lars Lundin