Nyårshälsning från en medlem

Det gamla året har gått hädan
det nya uppå tröskeln står
undras vad som kommer sedan
när året över tröskeln går 
 
vi kan endast bara gissa
vad som komma skall 
inget vill vi gärna missa 
men i alla fulla fall...
 
...blott vi fått program från FAS 
vi prickar vår kalender 
detta kan vi ha som bas 
och sedan ta en dag i sänder. 
 
GOTT NYTT 2014! 
önskar Ulla Steioff