Bengt Karlsson

Bengt Karlsson var Uppsalas Aktiva Seniorers första ordförande, under åren 2002-2010 ledde han vår förening. Fortfarande är han drivande i några av föreningens sportsammanhang; bowling, långgolf och bangolf (tillsammans med hustru Kerstin). 

Kan du berätta hur det startade för dig?

När tiden för min pensionering närmade sig fick jag frågan om jag ville bli förbundsordförande för Aktiva Seniorer i hela Sverige. Tydligen hade det spritt sig att jag varit ordförande för bland annat Förbundet Aktiv Ungdom som på några år gått från noll till trettio tusen medlemmar. Jag tyckte Aktiva Seniorer lät roligt, så utan krusiduller blev mitt svar ett entusiastiskt ja.

När tidpunkten att väljas till förbundsordförande närmade sig insåg jag att ingen skulle ta mig på allvar om jag inte kunde grunda mitt ledarskap på erfarenhet från en förening där jag uträttat något bra. Konstaterade dessutom att jag inte ens var medlem i Aktiva Seniorer och således inte valbar om någon gav sig på att granska formalia. Slutsats: jag måste få igång en förening i Uppsala, nu! Så blev det och i backspegeln konstaterar jag att det gick oväntat lätt. Jag hade en fantastisk tur när det gällde att knyta till oss begåvade människor som var villiga att hugga i med det som krävdes för att komma igång.

Vad har du mer ansvarat för under årens gång?

Som ordförande i den nybildade Uppsalaföreningen satsade jag på att vi skulle ha roligt i en enkel organisation som gav stort svängrum åt alla som deltog i arbetet. Verksamheten och informationen till medlemmarna ställdes i centrum. Om något misslyckades så ältade vi inte det utan drog snabbt lärdom och gick vidare. Jag satsade mycket arbete på att skapa självstyrande grupper som tog oinskränkt ansvar för innehåll och ekonomiskt resultat för sin verksamhet. Att i övrigt räkna upp allt jag sysslade med under mina år som ordförande skulle ta för stor plats. Jag nöjer mig att konstatera att det gick bra för oss, att jag hade fantastiskt roligt, fick massor av nya vänner och inblick i verksamheter som jag aldrig sysslat med tidigare.
En kul och lärorik tid.

Något du är särskilt stolt över inom vår förening?

Den stora mångfalden i vår verksamhet. Världen är full av möjligheter och alla människor har egna prioriteringar som förtjänar att respekteras. Vi utvecklade ett förhållningssätt som fick både medarbetare och övriga medlemmar att våga pröva på nya saker. Det gav mycket tillbaka. En gång kom en kvinna fram till mig och sa, ”Vet du Bengt, sedan jag kom med i Aktiva Seniorer har jag fått ett nytt liv”. Sådana händelser gör att en ordförande känner sig varm inombords både för egen del och på alla medarbetares vägnar.

Berätta om något speciellt roligt/oväntat som hänt dig under åren!

Det är ofta små händelser som etsar sig fast, till exempel följande: Vi i styrelsen och några medarbetare hade beslutat att resa till Åland med Ekerölinjen för att reda ut vad vi höll på med och snacka oss samman. Vid utresan var vi 17 medlemmar, när vi kom hem 23. Sex nya hade värvats under resan. Tala om flyt i dubbel bemärkelse!

Vad är det bästa med vår förening?

Som ordförande emeritus noterar jag med tillfredsställelse att den nuvarande ledningen förmått att hålla ångan uppe. En starkt bidragande orsak till detta är en väl avvägd rotation i ledningen. Några har avgått och andra tillkommit. Av de som avgått har ett flertal fortsatt att ha hand om verksamheter som ligger dem varmt om hjärtat. Det har lett till att kompetens behållits samtidigt som en förnyelse/tillväxt pågått hela tiden. Det är mycket bra och lovar gott inför fortsättningen.

Foto: Sven-Gunnar Ericson