Grönköping i våra hjärtan

Veckobladets chefredaktör Ulf Schöldström berättar om redaktionens arbete.

Gudsfruktan, nykterhet och sedlighet utan fanatiska överdrifter är redaktionens motto. Du har tillfälle att lyssna på detta föredrag onsdagen den 13 november klockan 14.00 på Storgatan 11 till det facila priset av 20 kronor.

På fredag, den 1 november, finns en annons i Upsala Nya Tidning. Skynda att försäkra dig om plats till föredraget via anmälan till Bengt redan nu.

Bjud med vänner. Alla är välkomna! 

Text: Bengt Karlsson