Hitta tidigare nyheter

På startsidan kan det ibland se ut som om det inte händer så mycket, där är mest nyheter som funnits där en tid. Men notiser som har ”gjort sitt”, kanske redan efter ett par dagar, tas bort från startsidan. Exempel på sådana notiser är våra gemensamma biobesök, lediga platser på resor eller föredrag och liknande.

När du klickar på > Läs mer för att läsa en notis som är ”puffad för” på startsidan ser du även senaste halvårets alla notiser i kolumnen till vänster. Längst ner finns länkar till ännu äldre notiser – halvårsvis.

Klicka på någon av raderna till vänster på startsidan, till exempel ”ARKIV hösten 2011”, så syns direkt alla notiser under hösten 2011 (då denna hemsida togs i bruk).

Text Ulla Englund