Vår medlemsförsäkring

Som medlem i Aktiva Seniorer har du automatiskt en deltagarförsäkring som gäller vid olycksfall när du deltar i Aktiva Seniorers verksamhet.

Försäkringen gäller också under resa till och från verksamhet eller när du deltar i en resa som är arrangerad av Aktiva Seniorer. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att undvika glapp i ditt försäkringsskydd måste du betala medlemsavgiften senast 1 mars varje år.

Om olyckan är framme
Kontakta närmaste Folksam-kontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.

Styrelsen