Programpunktsförslag önskas!

Har du förslag på aktiviteter som du tror skulle intressera våra medlemmar?

Programkommittén har just börjat arbeteta med att att ställa samman programmet för tiden februari – augusti år 2012 och skulle bli jätteglada om du meddelar ditt/dina förslag till någon i programkommittén.

Tack för din medverkan.

Text Karl-Erik Petersson