Öppna hus hösten 2011

Meningen med våra öppna hus är att du ska kunna pröva på vad du tycker om olika verksamheter som vi anordnar.

Ditt deltagande innebär ingenting annat än att du får en grundlig presentation av den verksamhet det gäller och tillfälle att prata med medlemmar som redan deltar. Om det är tekniskt möjligt så ingår också att praktiskt pröva vad du själv tycker. Ditt deltagande innebär inte att du binder upp dig på något sätt.