Spanare sökes

Vi vill aktualisera frågan om hur vi ska tillgodogöra oss allt det som händer i vår region. Vi tänker naturligtvis på teater, musik och utställningar men också på annat som till exempel föreläsningar, debatter och visningar som ordnas av högskolor och forskningsinstitut i vår närhet.

Först gäller det att få reda på vad som är på gång och sedan på ett effektivt och smidigt sätt kunna förmedla det till dig som medlem.

Vi behöver spanare som kan ligga steget före och sedan berätta det via vår hemsida eller annonser i UNT. Känner du att det skulle vara kul att var med i detta jobb så ring oss i Programkommittén.

Kontakt Bengt Karlsson