Hem » oljeön

Aktiva och Alerta Seniorer styrde kosan till Oljeön

Oljeraffinaderi – ett ord som för tanken till bjässarna i USA, Irak, Saudiarabien, till
Skandinaviens största i Lysekil… men knappast till Barrön. Barrön ligger i sjön Åmänningen i Västmanland, en ö som i folkmun fick heta Oljeön.

Det var till Engelsbergs bruk, grundlagt år 1681, av UNESCO utnämnt till världsarv 1993, ett av få privatägda, och som i dag används för bland annat vetenskaplig konferensverksamhet, och Oljeön, ett numera byggnadsminnesförklarat
arbetslivsmuseum, vilket faktiskt ägs av det där företaget i Lysekil, 30 synnerligen Aktiva
och Alerta Seniorer styrde kosan i tisdags.

På Oljeön fick vi höra den osannolika historien om oljeraffinaderiets tillkomst på 1870-talet,
om framställningen av bland annat fotogen av råoljan, som transporterades med segelfartyg från Pennsylvania i USA, via Mälaren och Strömsholms kanal till Oljeön. Vi transporterades dit med färjan Petrolia.

Iland på Oljeön efter färd med färjan Petrolia.

Tillsammans med den skickliga guiden gick hälften av deltagarna runt på ön, kikade
in i föredömligt fina arbetarbostäder och intakta fabriksinteriörer, fick beskrivning av
verksamheten, och gavs inte minst anledning att fundera över den tidens arbetsliv och
tillvaro, där fotogenlampan nu gjorde det möjligt att ersätta vaxljusen.

Den andra gruppen hade under tiden visats runt på bruket, vars namn och äldsta
historia är förknippad med Engelbrekt Engelbrektsson och där järnhantering bedrevs
redan under medeltiden. Av den likaledes skickliga guiden visades vi runt bland
mulltimmerhytta, masugn, smedja, park, lusthus och dass av slaggsten. På avstånd
beundrades den magnifika herrgårdsbyggnaden.

 Bilder från Skulpturparken som i år firar 20-årsjubileum 

Villa Ulvaklev byggdes för chefen på Oljeön, Bengt F Zetterström

Busskaffe hade intagits på ditvägen, lunch på Nya Serveringen avåts innan
grupperna bytte plats med varandra, eftermiddagskaffe serverades före hemfärd – dagen
hade på alla sätt varit mycket lyckad och Margareta avtackades för en gedigen Aktivitet,
helt i Aktiva Seniorers anda.

Text Elisabeth Agell | Foto Margareta Engvall

Våren sista utflykter och två utomhusaktiviteter

Våren har kommit till Uppsala och vi har startat upp våra utomhusaktiviteter som kräver lite bättre väder. Både Boule och Bangolf är i full swing! Många har redan varit ute i vårsolen och spelat men det finns plats för fler! Välkommen du också.

Våren sista utflykter öppnar sin bokning på måndag den 9 maj, häng på låset du också!

Resa till Ängelsberg

En spännande resa; medan den ena gruppen får en guidad visning på Oljeön, det äldsta oljeraffinaderiet som finns bevarat i världen, får den andra gruppen en guidad visning på Engelsbergs Bruk. Och så byter grupperna plats. Häng med vet ja’! Boka här*

Reningsverket

Vi lär oss mer och får reda på vad som kommer till Sveriges största avloppsreningsverk, hur bakterierna i reningsbassängerna jobbar och hur avloppsvattnet, om vi hanterar det rätt, kan bli en nyttig resurs. Boka här*

*Klicka på länkarna ”Boka här” för mer information om aktiviteterna.)

Höstens planering

Just nu pågår arbetet för fullt med höstens program, många spännande utflykter och föredrag utlovas. Vi planerar att göra ett tryckt program som kommer att skickas ut i augusti och vi kommer också ha ett så kallat Upptaktsmöte där vi berättar närmare om våra aktiviteter. Mer information kommer innan sommaren.

Väl mött i vårsolen önskar styrelsen genom

Ewa

(Detta är ett massutskick till medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala.)