Hem » hjärna

Sommartips – En föreläsningsserie om din hjärna, del 2

Senaste årens forskning har förändrat vår syn på hjärnan. Den har visat sig vara mer flexibel och formbar än vad vi tidigare trott.

I ett antal föreläsningar (cirka 30 minuter vardera) berättar Åke Pålshammar, neuropsykolog, och Gunnar Bjursell, professor i biologi och genetik, om hjärnan utifrån olika perspektiv.

Föreläsningar på Youtube (via Bibliotek Uppsala):

Del 2: Den kulturella hjärnan

Gunnar Bjursell är professor i genetik och biologi. Med utgångspunkt i medicinsk forskning tar han sig an frågan om kulturens betydelse för vår hälsa. Hur påverkar kulturen vår hjärna? Hur svarar vår hjärna på kulturell stimulans? Gunnar lyfter olika typer av forskningsstudier som tydligt visar på kulturens betydelse för både välbefinnande och lärande hela livet, för såväl unga som gamla och både när vi är friska och sjuka.

Tipsare Webbredaktionen

Del 1: Den friska hjärnan

Del 3: Den växande hjärnan

Sommartips – En föreläsningsserie om din hjärna

Senaste årens forskning har förändrat vår syn på hjärnan. Den har visat sig vara mer flexibel och formbar än vad vi tidigare trott.

I ett antal föreläsningar (cirka 30 minuter vardera) berättar Åke Pålshammar, neuropsykolog, och Gunnar Bjursell, professor i biologi och genetik, om hjärnan utifrån olika perspektiv.

Föreläsningar på Youtube (via Bibliotek Uppsala):

Del 1: Den friska hjärnan

Hur kan man göra för att hålla hjärnan frisk? Vad är det som händer i hjärnan när den utsätts för långvarig stress eller inte får tillräckligt med sömn? Kring dessa frågor resonerar Åke Pålshammar, neuropsykolog, i den här föreläsningen om den friska hjärnan.

Tipsare Webbredaktionen

Del 2: Den kulturella hjärnan

Del 3: xx