Män inbjuds att delta i ett forskningsprojekt

Forskningsprojekt rörande åldrandet/demens och cancer hos äldre behöver rekrytera normala kontroller: 

endast män,
äldre än 65 år,
pigga och utan tidigare cancerdiagnoser.

Är någon intresserad att delta, genom att donera omkring 35 ml blod?  

Som tack för besväret får den som donerar blod två SF-biobiljetter.

Vill du delta? Kontakta professor Jan Dumanski, kontaktuppgifter till höger.

Kontakta
Jan P. Dumanski
Department of Immunology, Genetics and Pathology
Uppsala University