Rapport från en skrivarstuga

Vi är en grupp med fem personer, som träffas hemma hos varandra en gång i månaden för att läsa upp egna alster och lyssna på de andras. Före varje träff har vi  skrivit en liten berättelse utifrån ett givet ämne som vi gemensamt kommit överens om. Några exempel på ämnen som vi skrivit om under det senaste halvåret är ”Mitt sommarlov”, ”Tanten”, ”Medelåldern”, ”En händelse som förändrade mitt liv”.

Det vi skriver om kan vara egna upplevelser, totala fantasier eller inspirerat från något vi hört eller sett. Det intressanta är att berättelserna blir totalt olika beroende vem av oss som skriver.

Till vår senaste träff skrev vi om ”En replik som förändrade mitt liv”. För två av skribenterna (som gett tillstånd till publiceringen) var början på berättelsen:

1) Snön föll mjukt och stilla över staden under sportlovsveckans fredag. När porten till Profeten föll igen efter dem avtog pubens sorl och den dunkande 60-talsmusiken…

2) Kanske var det överilat att bara ge sig iväg från ett bra jobb och trevliga vänner i Stockholm. Här satt jag i en liten etta i en ny stad och grubblade över hur snabbt allt kan ändras…

Och slutet:

1) Han kramade en snöboll med sina bara händer. Hans blonda hår och rocken var täckta av snö, de blå ögonen såg både osäkra och kaxiga ut.
– Vill du följa med mig på Norrlands i morgon kväll?

2) I hennes välkommen låg så mycket mer. Jag tolkade i detta välkommen in:
”Välkommen att förändra mitt liv. Välkommen att leva ditt liv med mig. Välkommen att bli mina barns far”. Det här sista sa hon inte. Inte högt i alla fall. Men så blev det och så är det fortfarande.

Till nästa träff, den 11 januari, kommer vi att skriva om ”Löftet”.

Vill du vara med i Skrivarstugan? Kontakta Christer Larsson

Mer om Skrivarstugan, läs här