Hem » automatiskt

Vädjan till dig som gör betalningar till Aktiva Seniorer

En av finesserna med vårt nya administrativa system är att betalningar som görs till våra konton behandlas automatiskt.

Betalningsanvisningar för Deltagaravgifter och Medlemsavgifter är försedda med information och behandlas normalt automatiskt i systemet, men om systemet får felaktiga uppgifter uppstår problem, som måste behandlas manuellt. För att åstadkomma korrekta inbetalningsuppgifter ber jag alla att beakta följande:

  • Följ de anvisningar som anges på den betalningsavi som du får när du antagits som medlem eller deltagare i aktivitet.
  • Betala bara för den person som anges i betalningsavin.
  • Se till att ange korrekt OCR-nummer.
  • Betala helst via din banks Internetbank.
  • Undvik swishbetalning om möjligt.
  • Inga betalningar ska göras till föreningens gamla plusgirokonto. Kontot kan användas endast efter överenskommelse med kassören.

Avvikelser från dessa rutiner kan dessvärre orsaka problem för föreningen och framför allt för den enskilde medlemmen. I värsta fall kan en anmälan till aktivitet bli så försenad att medlemmen inte får plats.

Om alla medlemmar är extra uppmärksamma på ovanstående regler så kommer det administrativa arbetet att bli betydligt smidigare och säkrare.

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin, kassör