Årsredovisningen för 2014

Årsredovisningen för 2014, innehållande verksamhetsberättelse, och resultat- och balansräkning, finns nu tillgänglig för medlemmarna här på vår hemsida. 

Vår förening har enligt styrelsens mening uppnått en onödigt stark konsolidering. I räkenskaperna markerar vi denna uppfattning genom att avsätta 77 049 kr i reservation för utveckling av verksamheten.

Årsmötet äger rum den 3 mars kl 14.00 på Träffpunkt Storgatan 11. Välkommen med din anmälan.

Anita Lundin, ordförande FAS Uppsala