Har du något att berätta? Gör det!

Projektet ”Uppsala – in loving memory” går ut på att samla in en bank av berättelser kopplade till olika platser i centrala Uppsala från olika personer, som på ett eller annat sätt har en relation till staden. Och projektet har bland annat vänt sig till vår förening för personliga berättelser.

Berättelserna kommer sedan att utgöra grunden till ett konstverk i form av en stadsvandring med hörlurar, med beräknad premiär hösten 2021.

Insamlingen pågår till och med den 15 februari 2021 och görs via telefon, mejl eller ett vanligt brev, se kontaktuppgifter till höger.

Projektet drivs av Uppsalabaserade scenkonstnären Anna Haglund.

Projektet stöds med finansiering av Region Uppsala och Konstnärsnämnden.

Fatta pennan, lämna ditt berättelse, ge ditt bidrag till en spännande stadsvandring i höst.

Lämna din berättelse

Ring: 073-399 62 33 (röstbrevlåda)
Maila: uppsalainlovingmemory@gmail.com
Posta brev: Anna Haglund
Ateljéföreningen Hospitalet
Ulleråkersvägen 40A
756 43 Uppsala

> Läs mer om projektet här (öppnas i nytt fönster)

Årsmöteshandlingar klara att ladda ner

Handlingarna till föreningens årsmöte den 4 mars finns nu tillgängliga.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har vi under 2018 haft en stor och imponerande verksamhet med åtskilliga eftertraktade programpunkter. Våra medlemmar (över 1700 st) har tillsammans svarat för tusentals besök på våra aktiviteter.

Av resultaträkningen framgår att vi omsatt omkring 700 tkr. Vi har tyvärr ett ekonomiskt underskott på c:a 45 tkr och tillsammans med 2017 års underskott på c:a 30 tkr har vårt egna kapital under de två senaste åren minskat med omkring 75 tkr.

Innevarande år 2019 bör bli betydligt bättre ekonomiskt. Vi får nu genomslag på höjningen av medlemsavgiften för make, maka, partner och sammanboende. Beslut om detta togs av förra årets årsmöte. Den stora kostnaden för utvecklingen av bokningssystemet är att betrakta som en engångskostnad. Vi kommer också att sluta annonsera i tidningar samt se över avgiftsstrukturen för arrangemangen. Om man blickar framåt mot 2020 räknar vi med att högre medlemsavgift ska kunna säkerställa en bättre lönsamhet. Det är viktigt för att vi ska kunna bibehålla föreningens stora attraktivitet.

En djupare genomgång av ekonomin planeras på årsmötet.

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala

Två annonser i december

På torsdag publiceras den första av våra två annonser under december. Annonsen är med sin julhälsning riktad till alla medlemmar.

Vi är i den lyckliga situationen att vi inte behöver annonsera efter fler medlemmar; intresset för Uppsalas Aktiva Seniorer byggs upp genom att ni, våra nöjda medlemmar, berättar för vänner och bekanta om allt roligt ni är med om i föreningen.

Se också föreningens nyårshälsning i UppsalaTidningen torsdagen den 27 december där vi informerar om möten och nyheter 2019.

Kontakt: S-G Ericson

Oktober månads annons i Uppsala Tidningen

Sista torsdagen i månaden närmar sig och då är det dags igen för en annons om oss Aktiva Seniorer i UppsalaTidningen.

Den här annonsen hittar ni någonstans på tidningens sidor. Det är ingen egentlig reklam – vi är många nog i föreningen, drygt 1.730 medlemmar – mer för att visa att vi finns.

Annonsering i UppsalaTidningen

Till torsdag, den 21 december, kommer en tvåspaltsannons om vår förening att införas i UppsalaTidningen.

Under 2018 kommer annonser med varierande text att publiceras en torsdag i månaden i UppsalaTidningen.

Kontakt: Ulf Holmqvist / Sven-Gunnar Ericson

Vår enda reklam

I lördagens UNT – under rubriken Föreningar – kan den uppmärksamma hitta en liten notis från vår förening. Den handlar om att vi har skickat ut höstprogrammet.

Det är det enda sätt vi gör reklam på, en gång varje höst och vår. Nya medlemmar får vi huvudsakligen via rekommendationer från redan medlemmar, den så kallade mun till mun-metoden. Det är ju bästa möjliga betyg. Och nu är vi nästan 1.600 medlemmar.

Så här lyder texten:

Aktiva Seniorer. Föreningens fullmatade höstprogram har just sänts ut till medlemmarna. Vill du också bli medlem? Anmäl dig via hemsidan eller kontakta Ulla Englund, tfn 0730-38 91 77.

Text: Ulla Englund