Det administrativa systemet – direktmeddelande

Information om vårt nya administrativa system har idag gått ut till våra medlemmar via e-post med nedanstående text eller via sms med förkortad text:

Vi kan nu presentera vårt nya administrativa system, sedan vi inlett ett samarbete med Uppsalaföretaget CogWork. CogWork har utvecklat ett system som automatiserar mycket av det som tidigare hanterades manuellt av styrelsen och andra funktionärer. Systemet används av många olika föreningar och det är flera av Aktiva Seniorers klubbar runt om i landet som har anslutit sig.

För dig som medlem blir hemsidan även i fortsättningen din huvudsakliga digitala kontakt med våra funktionärer. Via hemsidan anmäler du dig till de aktiviteter, som föreningen erbjuder. Erbjudanden och fakta om respektive aktivitet kommer du också att hitta på hemsidan. Vid anmälan får du svar direkt om du fått plats eller om du satts upp på reservlista.

Styrelsen har också möjlighet att sända information med hjälp av CogWorksystemet. Informationen lämnas i första hand via e-post, i andra hand via sms och i undantagsfall via brev. Det är därför viktigt att dina personuppgifter är korrekta i systemet. Du kommer att få information om hur det går till att kolla uppgifterna och du kommer också att kunna korrigera dina kontaktuppgifter. Vi återkommer med information om hur detta ska gå till.

Det här meddelandet är adresserat till de som löst medlemskap för år 2020. Eftersom vi på grund av pandemin inte kunnat genomföra annat än en mindre del av planerade aktiviteter i år, har vi tagit beslut om att 2020 års medlemskap även ska gälla för år 2021.

Vår verksamhetsplanering för 2021 är i stor utsträckning beroende på hur covid-19-pandemin utvecklar sig. Vår fromma förhoppning är att vi ska kunna återuppta fler aktiviteter under början av 2021.

Om du inte har fått mejl/sms kan det bero på att föreningen inte har aktuell e-postadress / mobiltelefonnummer till dig eller att meddelandet har hamnat i din spambox.

Arbetsgruppen för nytt administrativt system
genom Bror-Erik

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin. kassör

Första massutskicket från nya medlemsregistret

För några veckor sedan testade vi ett antal funktioner samt genomförde ett massutskick till 2019 års medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2020 från vårt nya system.

Utskicket innehåller föreningens beslut om att avgift för 2020 också gäller för 2021. Dessutom finns betalningsanvisningar. Det rör sig om cirka 440 personer och det är intressant att se slutresultatet av utskicket.  I dagsläget har drygt 40 av mottagarna betalt medlemsavgiften för 2020/2021. Vi skickade också ett mindre antal SMS med liknande information till personer som inte angivit e-postadress men har mobiltelefon.

Ett par förändringar som systemet medför för vår hemsida syns redan:

1. Att anmäla sig som ny medlem (se länk på alla sidors högerspalt under rubriken ”Bli medlem”) sker nu direkt in nya systemet.

2. Under topprubriken ”Program” är ett par studiecirklar upplagda, arbetet med satt lägga in fler aktiviteter pågår.

Nästa utskick med hjälp av nya systemet är till samtliga medlemmar med information om våra nya rutiner.

Arbetsgruppen för nytt administrativt system
genom Bror-Erik

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala