Vårprogrammet på väg ut

dag har styrelsen packat och postat vårprogrammet tillsammans med inbetalningskortet för 2016. Vi önskar god läsning och skyndsam anmälan till bokningsbara aktiviteter när programmen dimper ner i brevinkasten på onsdag eller torsdag. Ungefär samtidigt finns programmet här på hemsidan som en pdf.

Är du ny medlem sedan i höstas så hittar du inget inbetalningskort i kuvertet. Det beror på att den medlemsavgift du betalade då även gäller för hela 2016.

För Programkommittén
Ulla Englund