Medlemskapet och rösträtten

För att behålla medlemskapet samt delta i och ha rösträtt vid årsmötet är det viktigt att du betalt in medlemsavgiften för 2020.

Avgiften är 150 kr, att betala till plusgiro 11 83 44-1.

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala