Välkommen till ett nytt år i Aktiva Seniorer…

….vår förening som i år blir 18 år och myndig. Årspengen, som i alla år varit 100 kronor, har, efter enhälligt beslut på årsstämman 2019, nu höjts till 150 kronor. En ökning som var påkallad för att klara ökande nödvändiga utgifter och göra ett så varierat och innehållsrikt program som möjligt.

Till det onödiga hör tiden och kostnaderna för att skicka ut påminnelser om obetalda medlemsavgifter. Dessa slopas från och med i år. Vi litar på våra aktiva medlemmar – kvar blir ju bara de som verkligen vill vara med.

Vara med, och gärna komma med nya friska idéer om attraktiva aktiviteter. Kanske några programpunkter var otillräckligt tilldragande i höstas – till vår bestörtning blev några inte omgående fullbokade, eller ens fullbokade, i motsats till förra våren. Ett par fick ställas in på grund av sjukdom eller för lågt deltagande, några genomfördes utan fullt deltagarantal. Vad var det som blev fel? Vi får försöka hitta orsakerna, och våra medlemmar får gärna hjälpa oss med detta. Ring oss i styrelsen, eller använd kontaktformuläret här på hemsidan! Och när ni ändå är inne på hemsidan – se efter om där kan finnas nya, extra programpunkter.

Det är vår stora förhoppning att alla aktiviteter i programmet för våren 2020 åter ska locka er att deltaga till sista plats!

Taltjänsten ReadSpeaker har nu funnits på hemsidan i ett år. Det vore värdefullt att få veta om det finns önskemål om en fortsättning.

Elisabeth Agell, ordförande FAS Uppsala

Höjd medlemsavgift men med ett hösterbjudande

Aktiva Seniorer har idag drygt 1.500 medlemmar och ordnar cirka 70 aktiviteter per år. Aktiviteterna är i de flesta fall mycket eftertraktade.

Vi hoppas förstås på att vi behåller medlemsantalet och vi kan gärna bli flera. Medlemskap ger dig också rabatter hos olika företag som du kan läsa om i vårt programblad.

För att vi ska kunna behålla kvaliteten på våra aktiviteter och vårt fina programblad beslutades på senast årsmötet att höja medlemsavgiften till 150 kr per person och år.

Nu erbjuder vi nya medlemmar som betalar mellan 1 oktober och 31 december att lägga 150 kr/person för resten av 2019 och hela 2020.

Vi hoppas på en fin höst med alla våra aktiviteter. Har ni några idéer så hör gärna av er.

Jan-Åke Eriksson, styrelseledamot, FAS Uppsala